nabycie przez znalazc?

nabycie w?asno?ci rzeczy znalezionej przez znalazc?
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki