cel publiczny

wyw?aszczenie jest dokonywane tylko na cel publiczny, art. 6 UGospNier
(noch keine Beschreibung vorhanden)
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki